Kancelária

Toto všetko a mnoho iného urobím rovnako, ako keby som sedela u Vás v kancelárii:

 • bežná administratíva (emailová, prípadne telefonická komunikácia so zákazníkmi a partnermi, pracovný kalendár…)
 • HR (príprava a uverejnenie inzerátu, primárne vytriedenie životopisov, prípadne realizácia prvých kôl pohovorov a naplánovanie ďalších podľa Vášho kalendára)
 • jazykové korektúry
 • preklady z angličtiny, business komunikácia v angličtine
 • prepisy textov (z audio a video podoby, scanu…)
 • príprava a správa databáz (Excel)
 • scanovanie a tlač dokumentov
 • služby v súkromnej sfére – podľa požiadaviek (objednanie k lekárovi, nákupy, oslava, pošta, vstupenky, úrady…)
 • spracovanie účtovných dokladov, príprava podkladov pre účtovníčku, starostlivosť o faktúry (vystavovanie, zasielanie, úhrady, kontrola uhradenia, urgencia neuhradených…)
 • zabezpečenie reklamných predmetov a ich zasielanie klientom (klasických, ale aj originálnych, umeleckých)
 • zabezpečenie služobnej cesty (letenky, ubytovanie…)