Cenník


Cena za väčšinu služieb sa pohybuje od 13 € za hodinu.

Samozrejmou prílohou každej faktúry je presný výpis pracovného času.